Välj en sida

Byte och retur

Vid köp av varor via vår webbshop gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med Lagen om distansavtal. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1 då du eller ett ombud för dig mottagit varan. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut till oss inom tiden för ångestfristen, via mejl hannah.larsson@lidagardflen.se eller telefon 0157-76 83 51.

Skulle sista dagen i ångerrätten infalla en lördag, söndag eller helgdag förlängs den till nästkommande vardag.

Efter att du meddelat oss om att du vill returnera varan ska du återsända varan till oss eller överlämna den till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att häva köpet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vi tar bara emot returer eller byten tillsammans med bifogat kvitto, faktura eller följesedel för att styrka att produkten är köpt hos oss. För att de returnerade produkterna ska kunna anses som oanvända måste dessa vara i väsentligt oförändrat skick. Det innebär till exempel att etiketter, eventuella kardborrefästen och skyddsplast ska återfinnas på produkten.

Varor som returneras ska vara väl paketerade och återsändas på samma sätt som de levererades.

Skicka gärna ditt paket med spårningsnummer.

Eventuella byten och returer skickas till:

Kvalité Häst & Hund
Stenhammar Lida Gård
642 92 FLEN

Så snart vi mottagit din retur och behandlat den kontaktar vi dig.

Om använda varor returneras har Kvalité Häst & Hund rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper. Du kommer sedan få pengar tillbaka för varan minus värdeavdraget enligt lag. Värdeminskningen kan vara upp till 100 procent i det fall varan inte längre är säljbar.

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Kvalité Häst & Hund Mälardalen AB.

Kvalité Häst & Hund förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Kvalité Häst & Hund riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns hos Konsumentverket.

Vid byten är det, förutom kvitto som styrker ditt köp, mycket viktigt att du skickar med ett meddelande i paketet med ditt ordernummer, namn, kontonummer (vid återbetalning) och adress samt vad du vill byta till. Om du vill byta din vara inom samma modell men till en annan storlek, skickar vi den nya produkten till dig kostnadsfritt. Vid byten till en helt ny produkt ber vi dig att göra en ny beställning via hemsidan (din returnerade produkt kommer att återbetalas)

Vid returer återbetalas dina pengar till det kontonummer som du angett i ditt meddelande till oss. Vi återbetalar i normalfallet ditt köp inom 14 dagar från det att varan returnerats till oss. Vi förbehåller oss rätten att hålla inne med återbetalning tills dess att varan har kommit i retur.

Outlösta paket
För beställda paket som inte hämtas ut och går i retur debiteras en avgift på 299 kr för att täcka utgifter för frakt, emballage och administration.

Återbetalning
Återbetalning sker via det betalsätt du valt att betala din beställning med och kan inte ske på annat sätt.