Lidas loge

Lidas loge återinvigdes lördag 29 maj 2021. Logen är tillgänglig för uthyrning till privata fester och event.

Vi har anordnat matmarknad, julmarknad, dagsfest, minnesstunder, modevisningar, konferenser med mera på logen och bubblar av nya spännande event och upptåg på logen. Men kanske har du också en idé!? Bolla gärna den med oss!

Kontakta Hannah Larsson med din förfrågan.

Farmek drev under många år livdjursauktion här på Lida Gård. Många djur har bytt ägare här i ladan, särskilt om våren. Kanske till och med en zebra.

Kolla aldrig en bra story! :)) Alltså allt om Farmeks auktioner är sant, men just det där om zebran kan vara en skröna som vi inte har lyckats att verifiera ännu.

 

 

Logens historia

Namnet Lida är urgammalt och betecknar byläget på en markerad sluttning ner mot en dalgång med rester efter en gammal sjö. Gården eller byn har en rik historia som går långt tillbaka i järnåldern, 1200 år och kanske mer.

Ladugården, som i dag är butik, restaurang & café, byggdes från början för mjölkproduktion. Farmek drev under många år livdjursauktion här på Lida Gård. Många djur har passerat här, särskilt om våren. Mjölkkor som bytt ägare, kalvar, får, grisar – och enligt ryktet någon zebra.

Den gamla körbanan, en etage upp från logen, gick tvärs genom hela byggnaden och ut på andra sidan. Hästarna kunde inte vända med hölassen som drogs upp för torkning på logen. Körbanan är också lagd omlott för att hästarna inte skulle halka bakåt med den tunga lasten.

När Stenhammars Godsförvaltning återskapade den gamla körbron våren 2021 för att åter ge access till Lidas loge valde man en modern plan konstruktion, samtidigt som de gamla kantstenarna möter det nya staketet i en historisk hommage till svunna tider.

Nu när logen åter får blomma är det som en mäktig fest- och eventlokal med en unik atmosfär.

Historiens vingslag på Lida

Stenhammar slott

Stanna kvar över natten