Välj en sida

Stenhammar slott, Flen

Stenhammar slott ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen ett stenkast från järnvägen mellan Stockholm och Katrineholm. Efter en donation blev svenska staten ägare ägare till egendomen. Den arrenderas sedan 1965 av HM Kung Carl XVI Gustaf. Lida Gård är en del av Stenhammars Godsförvaltning, av vilken vi hyr vår stora lada.

En trevlig promenad är från Lida Gård till Stenhammar slott, 2,5 km tur och retur på grusvägen, över fälten, via den magnifika ladugården, kohagarna och genom den vackra bokskogsallén.

På Stenhammar bedrivs i dag ett modernt jord- och skogsbruk. Liksom många större gods finns här även ett stort byggnadsbestånd (ett 150-tal byggnader) som kräver omfattande underhåll.

Egendomen omfattar totalt 2200 hektar mark. Av detta är 1400 hektar produktiv skogsmark, 450 hektar åker och bete. Resterande areal är impediment och övrig mark. Impediment kallas skogsmark med låg produktionsförmåga, till exempel berghällar, mossar och blötmarker.

Stenhammar slott är privat och det sker inga visningar för allmänheten.

Sommaren 2019 anordnades ”Världens musik & mat” inne i slottsparken. Ett unikt tillfälle att besöka den privata trädgården och fira integration och träffa nya vänner.