Sörmlands mest genuina shoppingplats

Flens största gravfält med ett 60-tal gravar, högar och runda stensättningar, ligger i hagmarken på bägge sidor om grusvägen.

Var hittar man Sörmlands mest genuina shoppingplats?

Svaret är: I Flen, närmare bestämt vid Lida gård i en fint restaurerad ladugårdsbyggnad med många bevarade inredningsdetaljer.

Namnet Lida är urgammalt och betecknar byläget på en markerad sluttning ner mot en dalgång med rester efter en gammal sjö.

Flens största gravfält

Gården eller byn har en rik historia som går långt tillbaka i järnåldern, 1200 år och kanske mer. Ett gravfält, Flens största, med ett 60-tal gravar, högar och runda stensättningar, ligger i hagmarken på båda sidor om den lilla vägen strax före ladugårdsbyggnaden. Ett tiotal av gravarna har undersökts och kunnat dateras till vikingatiden, ca 800- 1050 e Kr, genom fynd av knivar, kammar och pärlor samt naturligtvis kremerade rester av de begravda byborna. Bland fynden finns även en bronsvikt, som antyder att en vikingatida handelsman befunnit sig här.

Vadstena kloster omnämns

Byns historia kan också följas i medeltida dokument alltifrån 1380- talet och framåt där bland annat den mäktige herremannen Bo Jonsson Grip och Vadstena kloster finns omnämnda.

Lidas mer än 1000- åriga historia kastar ett kulturskimmer över den trakt, som nu blomstrar genom företagsamma människors idoga arbete för handel, natur och kultur, något som flensbor och alla sörmlänningar verkligen kan känna stolthet över.

Text: DAVID DAMELL, Arkeolog

Upptäck Lida Gård

Lida Gård då och nu

Stenhammar naturreservat